Finanțări Nerambursabile Archive

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educației Naționale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”. Read the remainder of this entry »

Views – 2260

Fii primul care comentariu

POSDRU, 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Posted septembrie 30, 2014 By administrator

EuroInstitutul de Studii și Aplicații Macroeconomice a câștigat primul proiect european depus pe POSDRU, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale””, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, intitulat ”Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria materialelor de construcții și a serviciilor conexe”, în valoare totală de 6.862.831 lei. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Primăria Piatra Neamț (beneficiar), Primăria Țigănași (Iași), Primăria Ciohorani (Iași), Primăria Voinești (Iași), Primăria Erbiceni (Iași), Primăria Aroneanu (Iași), Primăria Ciurea (Iași), Primăria Cârlogani (Olt) și ISAM (București)

Views – 2024

Fii primul care comentariu

SPRIJIN FINANCIAR ACORDAT PENTRU INVESTIŢII ÎN ÎNTREPRINDERI

Posted septembrie 25, 2014 By administrator

UE_siglaVă înformăm că se va deschide o nouă linie de finanțare în cadrul Programului Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE) 2007-2013 – Axa prioritară 1 ”Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient” – Domeniul major de intervenţie D1.1. ”Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor” – Operaţiunea 1.1.1 ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile destinat întreprinderilor” (Informare ISAM_POSCCE_1.1). Alocarea financiară totală pentru acestă cerere de propuneri de proiecte este de 50 milioane Lei. Bugetul apelului de propunere de proiecte va fi alocat defalcat, dupa cum urmeaza: 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.  În cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte:  Read the remainder of this entry »

Views – 1989

Fii primul care comentariu