Ce conditii trebuiesc indeplinite in mod obligatoriu pentru a beneficia de indemnizatia de somaj in anul 2014

Chiar daca o persoana nu are un loc de munca, nu inseamna ca ea va primi automat ajutorul de somaj lunar, aceasta indemnizatie se acordata numai daca persoana respectiva indeplineste cumulativ anumite conditii. Ce reguli sunt valabile in 2014?

1.     Ce persoane au dreptul sa primească indemnizatia de somaj:

Printre persoanele care au dreptul la indemnizatie de somaj se numara cele care :

 • si-au pierdut locul de munca din motive neimputabile lor;
 • au incheiat un contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare (valoarea ISR este de 500 de lei in 2014);
 • au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si ulterior, au redobandit capacitatea de munca, dar nu au reusit sa se incadreze in munca;
 • au defasurat activitate in baza conventiei civile, insa aceasta a incetat;
 • sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.
 1. 2.     Ce conditii trebuie sa fie indeplinite pentru a primi ajutorul de somaj

Pentru a putea beneficia de indemnizatia de somaj, o persoana trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa aiba unu stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
 • sa nu realizeze venituri sau sa realizeze venituri mai mici decat valoarea ISR (500 de lei);
 • sa nu indeplineasca criteriile de pensionare;
 • sa fie inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta, daca a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate

3.      Actele necesare obtinerii indemnizatiei de somaj

Indemnizatia de somaj se solicita la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca, documentele necesare fiind:

 • actul de identitate, in original;
 • actele de studii si de calificare, in original si in copie;
 • adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau apta de munca ori ca are eventuale restrictii medicale;
 • acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza venituri mai mici decat valoarea ISR

Pe langa aceste documente, fiecare categorie de persoane care are dreptul la ajutor de somaj, trebuie sa prezinte anumite documente specifice. Spre exemplu, in cazul persoanelor provenite din munca, actele solicitate in plus sunt:

 • adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele an care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu la ultimul angajator;
 • declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat ISR;
 • adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte, in functie de situatie: daca angajatorul inregistreaza debite la bugetul asigurarilor pentru somaj/perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade/angajatorul se regaseste in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere o5perationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
 1. 4.      Modalitatea de calcul a indemnizatiei de somaj

Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare. Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.

Ajutorul de somaj se calculeaza ca:

 • 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 75% din ISR la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, mentionate mai sus, sunt:

 • 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

5.Data de la care se acorda indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj se acorda, in functie de caz, de la data:

 • incetarii raporturilor de munca/de serviciu;
 • incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
 • incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
 • incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
 • expirarii perioadei de 60 de zile, pentru absolventii institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
 • absolvirii, pentru absolventii scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale.

6.   Durata perioadei in care poti beneficia de indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj se acorda somerilor, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare:

 • 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

7.Obligatiile pe care le au persoanele care beneficiaza de indemnizatia de somaj

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
 • sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
 • sa caute activ un loc de munca.
 • sa instiinteze in scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta, in termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. In situatia in care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit in zile declarate nelucratoare sau implinirea termenului de 24 de ore se realizeaza in zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a instiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, in prima zi lucratoare.

Ec. COMANESCU ADINA-CRISTIANA

Views – 2425

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.