CFP

CUI SE ADRESEAZĂ CURSUL?

Cursul se adresează se adresează persoanelor cu atribuții în organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu din cadrul compartimentelor de control financiar preventiv propriu, ale entităților publice.

Ce competențe voi dobândi la finalul cursului Cursului?

 • Dobândirea noțiunilor fundamentale privind controlul financiar preventiv propriu (CFP) al operațiunilor efectuate din fonduri publici;
 • Dobândirea noțiunilor referitoare la controlul financiar de gestiune (CFG), ca parte a sistemului de control intern;
 • Dobândirea noțiunilor fundamentale privind efectuarea CFP asupra angajamentelor bugetare;
 • Dobândirea noțiunilor referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare (ALOP);
 • Dobândirea noțiunilor referitoare la organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare si legale;

BENEFICII CURS

 • durata scurtă a cursului;
 • pregătirea profesională alături de profesioniști cu experiență teoretică și practică;
 • cursul va fi interactiv, astfel că pe parcursul prezentării se vor prezenta exemple și studii de caz în funcție de interesul acordat de participanți asupra unui subiect anume și vor avea loc dezbateri asupra spetelor ridicate de aceștia;

TEMATICA CURSULUI

I. NOUTĂȚI LEGISLATIVE, DEZBATERI ȘI ANALIZE PRACTICE

 Noutăți legislative: OMFP privind modificarea si completarea OMFP nr. 923/2014 privind Normele metodologice generale referitoare la exercitarea CFP și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, respectiv: OMFP nr.103/2019, OMFP nr. 555 din 7 mai 2021 și OMFP nr. 17/2022 ;

1.2 Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare; Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată;

 • Ordonanțarea cheltuielilor;
 • Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice;
 • Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse CFP;
 • Lista actelor normative cuprinse în Cadrul general.

II. SCOPUL, CONȚINUTUL ACTIVITĂȚII DE C.F.P. :

2.1 Entitățile publice la care se exercită activitatea de control financiar preventiv;

2.2 Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită;

2.3 Conținutul activității de control financiar preventiv propriu.

III. ORGANIZAREA ȘI EXERCITAREA ACTIVITĂȚII DE C.F.P. :

3.1 Organizarea activității de control financiar preventiv;

3.2 Exercitarea activității de control financiar preventiv.

3.3 Model practic al procedurii operaționale privind organizarea si exercitarea C.F.P.

IV. RISCURI ASOCIATE PROCEDURII DE CONTROL PRIVIND OPERAȚIUNILE PREZENTATE LA VIZĂ; NOTA DE RESTITUIRE; REFUZUL DE VIZĂ:

4.1 Analiză și soluții în cazul refuzului de viză. Autorizarea efectuării unor operațiuni pentru care se refuză viza de control financiar preventiv.

V. RAPORTĂRI PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV

5.1 Raportări privind C.F.P.P; răspunderea juridică a persoanei care exercită CFP propriu; Conflictul de interese administrativ și penal.

VI. CODUL SPECIFIC DE NORME PROFESIONALE PENTRU PERSOANELE CARE EXERCITĂ ACTIVITATEA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

6.1 Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele desemnate să exercite controlul financiar preventiv propriu și criteriile care stau la baza exercitării  acestei activități;

6.2  Criterii privind exercitarea atribuțiilor de control financiar preventiv propriu;

6.3  Desemnarea persoanelor care să exercite controlul financiar preventiv propriu și încetarea calității de persoane desemnate;

6.4 Evaluarea activității persoanelor care desfășoară activități de control financiar preventiv propriu.

VII. ELABORAREA PRACTICĂ A LISTELOR DE VERIFICARE, specifice operațiunilor C.F.P., inclusiv:

7.1 Contractul/comanda de achiziții publice,

7.2 Contractul subsecvent în derularea acordului cadru;

7.3 Contractul, comanda, în efectuarea achiziție directe;

7.4 Act adițional la contractul de achiziție publică/sectorială;

7.5 Contractul de concesionare, cumpărare sau închiriere de terenuri, clădiri existente, în care entitatea publică are calitatea de concesionar, chiriaș;

7.6 Contractul de comodat în care entitatea publică are calitatea de comodatar;

7.7 Actul intern privind deplasările interne/externe, ordonanțarea privind salarizarea personalului etc.

VIII. ASPECTE SPECIFICE FIECĂREI ENTITĂȚI, privind exercitarea activității de C.F.P.:

8.1 Exercitarea C.F.P. asupra angajamentelor bugetare, concesionarii/ închirierii de bunuri aparținând domeniului public, asupra proiectelor de angajamente legale;

8.2  Răspunderea persoanelor cu atribuții de CFP si a conducătorului entității.

IX. STUDII DE CAZ , MONOGRAFII ȘI APLICAȚII PRACTICE.