Grila Cursuri ISAM

DENUMIRE CURSPERIOADATAXALocatia
Control financiar preventiv (CFP)  al operațiunilor efectuate din fonduri publice / ALOP1-4 decembrie 20221250 + CazarePredeal
Implementarea corectă a standardelor de control intern managerial (SCIM)1-4 decembrie 20221250 + CazarePredeal
Achiziții sectoriale: exemple și studii de caz
Concesiuni: exemple și studii de caz
Achiziții Publice: Achiziția directă și procedura simplificată – exemple și studii de caz
Achiziții Publice: Licitația Deschisă și NFPAP – exemple și studii de caz
Realizarea unei misiuni de audit asupra impozitelor și taxelor locale
Gestionarea Patrimoniului Public-Privat
Identificarea fenomenelor de fraudă și corupție. Strategia Națională Anticorupție
Managementul Financiar si Contabilitatea Institutiilor Publice/Forexebug