Articolul a aparut in revista CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI  nr. 14/2017

” Parteneriatul public privat ” este un termen generic pentru toate tipurile de relații create între sectorul public și cel privat cu scopul de a atrage întru-un proiect resursele sectorului privat și expertiza acestuia în vederea realizării unui bun/unor bunuri destinate prestării unui serviciu public și/sau în vederea operării unui serviciu public de calitate și la costuri minime. Un parteneriat public privat reprezintă, în principiu, orice formă de cooperare între sectorul public și cel privat, însă, în funcție de legislația specifică fiecărei țări, modul de formare al acestor parteneriate diferă de la un sistem juridic la altul și poate îmbrăca mai multe forme cum ar fi: Read the remainder of this entry »

Views – 1914

Fii primul care comentariu
 

TRATAMENTUL FISCAL AL CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

Posted septembrie 3, 2017 By administrator

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 1/ianuarie 2017

Referitor la cheltuielile de protocol trebuie precizat faptul că, în cadrul noului cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, se prezintă tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol din punct de evdere al impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile din activități independente și al TVA, fără a există însă o definiție clară a cheltuielilor de protocol. Deși nu există o defenire precisă a cheltuielilor de protocol, din punctul nostru de vedere acestea nu se referă la cadouri/servicii oferite/prestate oferite propriilor angajați, ci mai degrabă la acele cadouri/serviciioferite/prestate unor parteneri/potențiali parteneri de afaceri, în vedera consolidării relațiilor comerciale existente cu aceștia/dezvoltării unor relații de afaceri noi. Read the remainder of this entry »

Views – 1423

Fii primul care comentariu
 

Articolul a aparut in revista ”Finanțe Publice și Contabilitate” nr. 9/septembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situaţii în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situaţia în care contribuabilul este declarat inactiv. Este important ca fiecare contribuabil, în situ­aţia în care i-a fost anulat codul de TVA, să cu­noască care sunt implicaţiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligaţia ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1456

Fii primul care comentariu
 

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 11/noiembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situații în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situația în care contribuabilul nu a depus nici un decont de TVA pentru 6 luni, respectiv pentru 2 trimestre consecutive, după caz. Este important ca fiecare contribuabil, în situația în care i-a fost anulat codul de TVA, să cunoască care sunt implinu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive/pentru două trimestre calendaristice consecutive  cațiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligația ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1367

Fii primul care comentariu
 

JOINT VENTURE. Concept și Studiu de Caz

Posted septembrie 3, 2017 By administrator

Articol apărut in revista  CECCAR nr. 9/septembrie 2016

Asocierea de tip  ”joint venture” – care presupune un contract ferm ȋntre două sau mai multe persoane fizice sau/si juridice, fără ȋnsă a da naştere unei noi persoane juridice – poate fi forma ideală prin care agenţi economici din aceași țară sau din țări diferite participă cu anumite bunuri sau servicii din patrimoniul propriu ȋn vederea exercitării ȋn comun a unor activităţi comerciale, aducatoare de profit. Avantajul acestui tip de asociere (joint venture) este acela că, ȋn caz de litigiu, activitatea comună poate ȋnceta oricând, iar bunurile aportate şi profitul realizat se ȋmpart conform clauzelor contractului de asociere.

De asemenea, asocierea de tip ”Joint Venture” poate fi o alternativă la parteneriatul de afaceri dintre societățile ”mamă” și filiale lor din ţările emergente.

 

Views – 1466

Fii primul care comentariu
 

Dat fiind noile modificări aduse prin noul cod fiscal, referitoare la impozitarea PFA-urilor, in special cele legate de plata contributiilor sociale aferente veniturilor nete obținute de o PFA, am făcut o analiză comparativă între o PFA, o Microîntreprindere și un SRL plătitor de impozit pe profit, în ceea ce privește rata de taxare.

Vom vedea, în cele ce urmează, ce este mai avantajos să înființăm, în condițiile în care dorim să desfășurăm o activitate independentă, folosindu-ne doar de propriile resurse de muncă, fără a apela la alți salariați. Read the remainder of this entry »

Views – 2109

Fii primul care comentariu
 

Cel mai bun macroeconomist este romanFlorin Bîlbîie este profesor de macroeconomie la Universitatea Paris 1 Panthéon-Sorbona şi la Şcoala de Economie din Franţa. Originar din Câmpina, el a absolvit facultatea la ASE Bucureşti şi şi-a luat doctoratul la Institut European din Florenţa, cu cel mai mare punctaj din istoria instituţiei. Are 3 masterate (Oxford, Warwick şi Bucureşti). A predat la Universitatea Oxford şi a lucrat în cercetare la Biroul Naţional Economic din Cambridge. A făcute cercetare şi la Harvard, acolo de unde predă unul dintre coautorii săi principali.  Read the remainder of this entry »

Views – 2232

Fii primul care comentariu
 

Care au fost cele mai profitabile bănci în 2014?

Posted iulie 8, 2015 By administrator

ProfitabilitateRaiffeisen şi Banca Transilvania au rămas cele mai profitabile instituţii de credit anul trecut, după ce au raportat câştiguri de 500 mil. lei şi respectiv 430 mil. lei, în timp ce americanii de la Citi au reuşit să urce pe podium, cu un profit de 281 mil. lei, în creştere cu 44%, potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor. ING a ratat cu numai un milion de lei intrarea pe podium.

Un număr de 16 bănci au obţinut profituri anul trecut, cu o valoare cumulată de 1,7 miliarde de lei, în scădere cu 12% faţă de profiturile consemnate în 2014, în timp ce pierderile celorlalte 23 de bănci s-au triplat şi au ajuns la aproape 6,4 mi­liarde de lei, în condiţiile unor volume impresionante de provizioane constituite în contul creditelor neperformante. Read the remainder of this entry »

Views – 2010

Fii primul care comentariu
 

salariuConform unei hotarari de guvern (HG 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata), salariul de baza minim brut pe tara garantat va fi de 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru (mediu pe luna) de 168,667 de ore, reprezentand 6,225 lei/ora. Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Modificarea salariului de baza minim brut pe tara determina o serie de modificari in calculul veniturilor salariale, după cum urmeaza: Read the remainder of this entry »

Views – 1967

Fii primul care comentariu
 

POSDRU, 6.1 Dezvoltarea economiei sociale

Posted septembrie 30, 2014 By administrator

EuroInstitutul de Studii și Aplicații Macroeconomice a câștigat primul proiect european depus pe POSDRU, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale””, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”, intitulat ”Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale în industria materialelor de construcții și a serviciilor conexe”, în valoare totală de 6.862.831 lei. Parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Primăria Piatra Neamț (beneficiar), Primăria Țigănași (Iași), Primăria Ciohorani (Iași), Primăria Voinești (Iași), Primăria Erbiceni (Iași), Primăria Aroneanu (Iași), Primăria Ciurea (Iași), Primăria Cârlogani (Olt) și ISAM (București)

Views – 1780

Fii primul care comentariu