S-a publicat Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educației Naționale publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul Specific 6.13 „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI”.

Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează dezvoltarea și furnizarea de programe de învățare cu componentă aplicativă și de formare a competențelor transversale și antreprenoriale în sprijinul cercetării și inovării, în special în sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC, şi din domeniile de specializare inteligentă, conform SNCDI, adresate studenților din programe de studii doctorale și a cercetătorilor post-doctorat[1].
Sunt încurajate abordări interdisciplinare în cadrul cursurilor dezvoltate care pot fi realizate în parteneriat la nivelul instituțiilor de învățământ superior implicate într-un proiect.

 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/329/oi-public%C4%83-ghidul-solicitantului-pentru-apelul-de-proiecte-%E2%80%9Esprijin-pentru-doctoranzi-%C8%99i-cercet%C4%83tori-postdoctorat%E2%80%9D

Views – 2260

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.