Publicatii Archive

De la analfabetismul funcțional la cel instituțional

Posted iulie 8, 2022 By administrator

Din nefericire, trăim acele vremuri în care analfabeții funcționali nu doar că au ajuns să domine societatea în care trăim dar, odată cu dezvoltarea internetului, ”prostul satului” a devenit brusc sapient. Asistăm la o parcimonie fără precedent a tinerilor care reușesc să-și obțină diploma de bacalaureat, iar acest aspect a decelat o imagine greu de anticipat acum 30 ani, când am pornit pe drumul democrației. Astfel că școala, cu largul ajutor al societății în ansamblul ei, a devenit o imensă uzină de produs analfabeți funcționali care, în mod arealic, au monopolizat atât mediul online, cât mai ales instituțiile publice ale statului. Read the remainder of this entry »

Views – 235

Fii primul care comentariu

Cum creste statul taxele…

Posted octombrie 30, 2017 By administrator

Într-o dimineaţă, stăpânitorul unei cetăţi fu trezit de nişte strigăte care se auzeau din piaţă: „Hai la mere! Mere dulci cum n-aţi mai gustat!”.
Ridicându-se indispus din pat şi privind pe fereastră, văzu un târgoveţ ce vindea, într-adevăr, mere, înconjurat de o mulţime de muşterii. „Trebuie să fie tare bune merele alea”, îşi spuse mai-marele cetăţii şi, făcându-i-se poftă, îl chemă pe primul său sfetnic şi îi porunci: Read the remainder of this entry »

Views – 2693

Fii primul care comentariu

Articolul a aparut in revista CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI  nr. 14/2017

” Parteneriatul public privat ” este un termen generic pentru toate tipurile de relații create între sectorul public și cel privat cu scopul de a atrage întru-un proiect resursele sectorului privat și expertiza acestuia în vederea realizării unui bun/unor bunuri destinate prestării unui serviciu public și/sau în vederea operării unui serviciu public de calitate și la costuri minime. Un parteneriat public privat reprezintă, în principiu, orice formă de cooperare între sectorul public și cel privat, însă, în funcție de legislația specifică fiecărei țări, modul de formare al acestor parteneriate diferă de la un sistem juridic la altul și poate îmbrăca mai multe forme cum ar fi: Read the remainder of this entry »

Views – 2137

Fii primul care comentariu

TRATAMENTUL FISCAL AL CHELTUIELILOR DE PROTOCOL

Posted septembrie 3, 2017 By administrator

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 1/ianuarie 2017

Referitor la cheltuielile de protocol trebuie precizat faptul că, în cadrul noului cod fiscal, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016, se prezintă tratamentul fiscal al cheltuielilor de protocol din punct de evdere al impozitului pe profit, al impozitului pe veniturile din activități independente și al TVA, fără a există însă o definiție clară a cheltuielilor de protocol. Deși nu există o defenire precisă a cheltuielilor de protocol, din punctul nostru de vedere acestea nu se referă la cadouri/servicii oferite/prestate oferite propriilor angajați, ci mai degrabă la acele cadouri/serviciioferite/prestate unor parteneri/potențiali parteneri de afaceri, în vedera consolidării relațiilor comerciale existente cu aceștia/dezvoltării unor relații de afaceri noi. Read the remainder of this entry »

Views – 1689

Fii primul care comentariu

Articolul a aparut in revista ”Finanțe Publice și Contabilitate” nr. 9/septembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situaţii în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situaţia în care contribuabilul este declarat inactiv. Este important ca fiecare contribuabil, în situ­aţia în care i-a fost anulat codul de TVA, să cu­noască care sunt implicaţiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligaţia ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1667

Fii primul care comentariu

Articolul a aparut in revista CECCAR nr. 11/noiembrie 2016

În activitatea economică a unui contribuabil există situații în care acesta poate pierde codul de TVA. În acest material prezentăm cazul în care organele fiscale pot anula din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA în situația în care contribuabilul nu a depus nici un decont de TVA pentru 6 luni, respectiv pentru 2 trimestre consecutive, după caz. Este important ca fiecare contribuabil, în situația în care i-a fost anulat codul de TVA, să cunoască care sunt implinu a depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive/pentru două trimestre calendaristice consecutive  cațiile fiscale în materie de TVA, respectiv dacă mai are sau nu dreptul la deducerea taxei pe perioada cât nu mai are un cod valid de TVA, dacă are sau nu obligația ajustării TVA pentru bunurile aflate în stoc. Read the remainder of this entry »

Views – 1586

Fii primul care comentariu

JOINT VENTURE. Concept și Studiu de Caz

Posted septembrie 3, 2017 By administrator

Articol apărut in revista  CECCAR nr. 9/septembrie 2016

Asocierea de tip  ”joint venture” – care presupune un contract ferm ȋntre două sau mai multe persoane fizice sau/si juridice, fără ȋnsă a da naştere unei noi persoane juridice – poate fi forma ideală prin care agenţi economici din aceași țară sau din țări diferite participă cu anumite bunuri sau servicii din patrimoniul propriu ȋn vederea exercitării ȋn comun a unor activităţi comerciale, aducatoare de profit. Avantajul acestui tip de asociere (joint venture) este acela că, ȋn caz de litigiu, activitatea comună poate ȋnceta oricând, iar bunurile aportate şi profitul realizat se ȋmpart conform clauzelor contractului de asociere.

De asemenea, asocierea de tip ”Joint Venture” poate fi o alternativă la parteneriatul de afaceri dintre societățile ”mamă” și filiale lor din ţările emergente.

 

Views – 1714

Fii primul care comentariu

Dat fiind noile modificări aduse prin noul cod fiscal, referitoare la impozitarea PFA-urilor, in special cele legate de plata contributiilor sociale aferente veniturilor nete obținute de o PFA, am făcut o analiză comparativă între o PFA, o Microîntreprindere și un SRL plătitor de impozit pe profit, în ceea ce privește rata de taxare.

Vom vedea, în cele ce urmează, ce este mai avantajos să înființăm, în condițiile în care dorim să desfășurăm o activitate independentă, folosindu-ne doar de propriile resurse de muncă, fără a apela la alți salariați. Read the remainder of this entry »

Views – 2534

Fii primul care comentariu

Istoria ”Leului” românesc!

Posted septembrie 17, 2014 By administrator

 Leul Romanesc 2Au trecut peste 144 de ani de la instituirea leului ca moneda nationala. In data de 4 mai 1867 , domnitorul Principatelor Romane, Carol I, isi vede transpus in realitate unul dintre primele acte menite sa modernizeze tara: „Legea pentru infiintarea unui sistem monetar si pentru fabricarea monedei nationale”, al carei proiect incepuse practic din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Legea monetara prevedea ca moneda nationala este leul, cu subdiviziunea sa, banul (1 leu=100 de bani).

Istoria leului românesc este mult mai veche și va fi prezentată în cele ce urmează: Read the remainder of this entry »

Views – 4752

Fii primul care comentariu

Comanescu AdinaDe trei ani nu se mai emit carnete de munca, ceea ce inseamna ca salariatii au la indemana un nou instrument care sa le ateste vechimea in munca: adeverinta de vechime in munca. Ei au dreptul de a solicita acest document angajatorilor, care au obligatia sa-l elibereze in termen de maxim 15 zile de la data solicitarii, in caz contrar riscand amenzi de pana la 1000 lei.

Legislatia muncii aflata in vigoare stabileste ca, la solicitarea salariatului, angajatorul are obligatia de a-i elibera adeverinte si documente care sa-i ateste salariul sau vechimea in munca, in meserie si in specialitate. Obligatia angajatorului de a elibera salariatului adeverinte este prevazuta de Codul muncii la art. 34: “La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”.Acelasi act normativ stipuleaza, la art. 40, ca printre obligatiile angajatorului se numara eliberarea la cerere, a tuturor documentelor care atesta calitatea de salariat a solicitantului.

Legislatia muncii stabileste si amenzi pentru angajatorii care refuza sa elibereze documentele solicitate. Astfel, incalcarea de catre angajator a acestei obligatii va constitui contraventie si va fi pedepsita cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei.

Read the remainder of this entry »

Views – 5697

Fii primul care comentariu